ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УЕБСАЙТ www.prashka.com Тези правила и условия уреждат използването на нашия уеб сайт. Моля, прочетете изцяло условията, преди да използвате този уебсайт. Ако не приемате тези условия, моля, не използвайте този уебсайт. Използването на уебсайта означава, че приемате тези условия. Понякога актуализираме тези условия, затова моля, обръщайте се към тях и в бъдеще.1. ДОСТЪП НА САЙТА 1.1 Ще имате достъп до по-голямата част от този сайт, без да се налага да регистрирате никакви подробности с нас.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА 2.1 Можете да използвате нашия уеб сайт за ваши собствени цели и да отпечатвате и изтегляте материали от този уебсайт, при условие че не правите промени по съдържанието без нашето съгласие. Материалите в този уебсайт не трябва да се публикуват онлайн или офлайн без нашето разрешение. 2.2 Авторското право и другите права върху интелектуална собственост във всички материали на този уебсайт са собственост на нас или на нашите лицензианти и не трябва да се разпространяват без предварителното ни съгласие. 2.3 Съгласно параграф 2.1, никоя част от този уебсайт не може да бъде разпространявана без нашето предварително писмено разрешение.3. УПРАВЛЕНИЕ НА САЙТА 3.1 Ние предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме, че този уебсайт е на разположение 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Въпреки това, уеб сайтовете понякога изпитват трудности поради технически проблеми. Следователно ние няма да носим отговорност, ако този уеб сайт не е достъпен по всяко време. 3.2 Този сайт може да бъде временно недостъпен поради проблеми като системна повреда, поддръжка или ремонт или поради причини извън нашия контрол. Когато е възможно, ще се опитаме да дадем на нашите посетители предварително предупреждение по въпросите на поддръжката, но няма да бъдем задължени да го правим.4. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ 4.1 С изключение на лична информация, използването на която е защитена от нашата Декларация за поверителност [вмъкване на хипервръзка тук], всеки материал, който изпратите на този уеб сайт или публикация се счита за неповерителна. Освен ако изрично не упоменете обратното, ние ще бъдем свободни да копираме, разкриваме, разпространяваме, включваме и по друг начин използваме такива материали за всякакви цели. 4.2 При използването на този сайт няма да публикувате или изпращате към или от този уебсайт никакъв материал: (а) за който не сте получили всички необходими съгласия; (B), който е дискриминационен, нецензурен, порнографски, клеветнически, отговорен за подбуждане на расова омраза, в нарушение на поверителността или личния живот, които могат да предизвикат раздразнение или неудобство на другите, с която се насърчава или представлява поведение, което би се считало за криминално престъпление, поражда гражданска отговорност или по друг начин противоречи на законите на Република България; (C) включително, който е вреден по своята същност, компютърни вируси, троянски коне, повредени данни или друг потенциално опасен софтуер или данни. 4.3 Ще сътрудничим изцяло на всички правоохранителни органи или съдебна заповед, за да се разкрият и други подробности за всяко лице, което публикува материали в този сайт в нарушение на т. 4.2.5. ВРЪЗКИ С ДРУГИ САЙТОВЕ 5.1 Връзки към уебсайтове на трети страни, намиращи се на този уебсайт, се предоставят само за ваше удобство. Ние не преглеждаме уебсайтовете на трети страни и не носим отговорност за такива уеб сайтове или тяхното съдържание. Ние не одобряваме уебсайтовете на трети страни или не правим представяния за тях или за материали, съдържащи се в тях. Ако изберете да осъществите достъп до уебсайт на трета страна, свързан с този сайт, той е на ваш собствен риск. 5.2 Ако искате да се свържете с този уеб сайт, може да го направите само въз основа на това да се свържете, без да се копира информация от този сайт, и при спазване на следните условия: (а) не го направите по начин, който ние одобряваме за всички услуги или продукти в него, освен ако това не е специално договорено с нас; (б) не представяте погрешно отношенията си с нас или не представяте неверни данни за нас; (в) не се свързвате за уеб сайт, който не е ваша собственост; и (г) вашия сайт не съдържа съдържание, което е обидно, противоречиво, нарушава правата на интелектуална собственост или други права на всяко друго лице, или по никакъв начин не спазва законите на Република България. 5.3 Ако решите да направите връзка към нашия сайт в нарушение на точка 5.2, ще се наложи напълно да ни обезщетите за загуби или щети, претърпени в резултат на действията ви.6. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ 6.1 Ние предприемаме всички разумни стъпки, за да гарантираме, че информацията в този сайт е правилна. Въпреки това не гарантираме верността или пълнотата на материалите в този уебсайт. Можем да направим промени в материалите на този уебсайт по всяко време и без предизвестие. Материалите в този сайт може да са остарели, или в редки случаи неправилни, и не се ангажираме да гарантираме, че всяка информация е вярна и актуална. 6.2 Материалите на този уебсайт се предоставят без никакви условия или гаранции от какъвто и да е вид. 6.3 Нито ние, нито някоя друга страна (независимо дали е свързана с получаването, поддържането или предоставянето на този уеб сайт), не носи отговорност за каквато и да е загуба или повреда върху вас или трето лице, като резултат от използването на нашия уеб сайт.7. НАШИТЕ ДАННИ Бизнес адресът ни е: Варна, ул.Прилеп 82 Нашите контакти са: 0888121020; prashka.com@gmail.com